Tag Archives: آیا قرار

آیا تمام کودکان باید برای اوتیسم مورد آزمایش قرار گیرند؟

آیا تمام کودکان باید برای اوتیسم مورد آزمایش قرار گیرند؟ با وجود توصیه شدید پزشکان و متخصصین اطفال، مقامات با نفوذ کارگروه پیشگیری آمریکا گفته‌اند که مدارک کافی دال بر معاینه‌ی تمام کودکان برای اوتیسم وجود ندارد و افزودند: مدارک موجود برای ما کافی نیست تا در له یا علیه معاینه‌ی کودکان زیر ۳۰ ماه نظر دهیم. پزشکان مختار به اعتماد به قضاوت خود در انجام معاینه هستند و پاسخ… Read Article →