Tag Archives: آموزان دانش

تغذیه دانش آموزان

تغذیه دانش آموزانبه منظور ارتقای سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی دانش آموزان و نیز برای افزایش قدرت یادگیری آنها، وزارت‌خانه های بهداشت، درمان و آمورش پزشکی و آموزش و پرورش تفاهم نامه‌ای را امضا کرده‌اند که براساس آن بوفه های مدارس دارای پایگاه های تغذیه سالم هستند که از فروش خوراکی های ناسالم در مدارس جلوگیری […] تغذیه دانش آموزان به منظور ارتقای سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی… Read Article →