Tag Archives: آلودگی برای

خطرات آلودگی هوا برای کودکان

خطرات آلودگی هوا برای کودکانآلودگی هوا بزرگ ترین معضل زندگی شهریست. اگر امروز شهرتان را با ده سال قبل مقایسه کنید میبینید که جای باغ ها را آسمان خراش ها گرفته اند و زمین های سبز و دشت ها هم تبدیل به شهرک شده اند. هجوم مردم ایران به شهر نشینی و علاقه نشان دادن آن ها به زندگی […] خطرات آلودگی هوا برای کودکان آلودگی هوا بزرگ ترین معضل… Read Article →