Tag Archives: آشنایی روی

آشنایی با فواید بیشمار پیاده روی

در ادامه مقاله ای با عنوان آشنایی با فواید بیشمار پیاده روی گردآوری کرده ایم.   به گزارش ایران ناز مارک فنتون، مربی پیشین مسابقات گروهی پیاده روی مدعی است شواهد بی شماری در دست است که پیاده روی بهترین نوع ورزش بدنی است. وی برای اثبات این موضوع می گوید: “پیاده روی بسیار ساده است، هیچ نوع آموزش رسمی و تجهیزات و وسایل مخصوص بجز یک جفت کفش مناسب… Read Article →