Tag Archives: آسیب مصرف

سیگار و آسیب های آن روی درآمد افراد مصرف کننده

سیگار و آسیب های آن روی درآمد افراد مصرف کنندهاستعمال دخانیات چه تاثیراتی روی درامد افراد مصرف کنند میگذارد چه پیامدهایی روی هزینه ها و کسب و کار این افراد میگذارد توصیه های مختلف مشاورین در این زمینه چیست؟ سیگار کشیدن علاوه بر این که بر سلامتی روحی و جسمی آسیب می‌زند می‌تواند آسیب‌های اجتماعی نیز داشته باشد. اخیرا محققان موفق شده‌اند که رابطه‌ای […] سیگار و آسیب های آن… Read Article →