Tag Archives: آسیب بر

آسیب های مرگ نزدیکان بر اطفال

آسیب های مرگ نزدیکان بر اطفال  اطفالی که سن کمی دارند در مواجهه با مرگ عزیزان واکنش های زیادی نشان میدهند آن ها ناامید ،غمگین و گوشه گیر خواهند شد می خواهیم در این مطلب کودکان داغدار را روانکاوی کنیم و نحوه رفتار با آن ها را از زبان روانشناسان بررسی کنیم سعی کنید وی را از مکان عزاداری فرد […] آسیب های مرگ نزدیکان بر اطفال   اطفالی که… Read Article →

الکل و آسیب های آن بر کبد

الکل و آسیب های آن بر کبدوقتی به نوشیدن الکل و … عادت پیدا میکنید اثرات زیانبار را بر روی بدن مشاهده خواهید گرد و بدنتان دچار تغییر می شود و هم تاثیرات جبران ناپذیری بر روی بدنتان می گذارد و اصولا نحوه غذا خوردنتان هم تغییر میکند سروکار پیدا کردن با مواد وابستگی‌زا مثل الکل و مشروبات الکی، مواد مخدر […] الکل و آسیب های آن بر کبد وقتی… Read Article →