Tag Archives: آزمایشگاه

رقابت با پیشرفته ترین آزمایشگاه های میکروب شناسی

رقابت با پیشرفته ترین آزمایشگاه های میکروب شناسیآزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل     سیستم تشخیص آسیب سلول AKLIDES می تواند مارکر زیستی (H2AX) را برای تعیین شکست های موجود در دو رشته DNA بوسیله نقاط شفاف متمرکز(Foci) بصورت کاملا اتوماتیک نشان دهد. مزیت ها: 1. تشخیص آسیب سلول توسط دستگاه AKLIDES® به شکل اتوماتیک و انجام تست های ایمونوفلورسنت 2. غربالگری برای تشخیص […] رقابت با پیشرفته ترین آزمایشگاه های میکروب… Read Article →