Tag Archives: آرایشی می

لوازم آرایشی جنین خانم باردار را به خطر می اندازد

لوازم آرایشی جنین خانم باردار را به خطر می اندازدخانم های باردار باید از خودشان در این دوران ویژه و مخصوص مراقبت زیادی به عمل بیاورند تا هم از آسیب رساندن به خودشان جلوگیری کنند و هم از آسیب رساندن به جنین.از این رو یکی از مواردی که حتی دوری از آن برای خانم های غیر باردار هم توصیه میشود،استفاده نکردن از لوازم آرایشی […] لوازم آرایشی جنین خانم باردار… Read Article →