Tag Archives: آبسه کنیم؟

چگونه آبسه دندان را درخانه درمان کنیم؟

چگونه آبسه دندان را درخانه درمان کنیم؟ چگونه آبسه دندان را درخانه درمان کنیم؟   اگر پس از عفونی () شدن نتواند از خود دفاع کند احتمال تشکیل آبسه دندانی در نوک ریشه بسیار زیاد میشود.آبسه دندان اصطلاح رایجی است که برای توصیف عفونت یا جایی بین دندان و لثه به کار می رود.   آبسه دندان توسط ایجاد می شود که یا از طریق پوسیدگی یا از طریق ترک… Read Article →