4 نکته در مورد ارتباط خواب و حافظه

4 نکته در مورد ارتباط خواب و حافظه
برای بهبود حافظه و تقویت آن بهتر است مراقب کیفیت خواب خود باشید. در صورتی که در سنین بالا به سر میبرید و دچار مشکلات خواب شده اید بهتر است بدانید در معرض خطر ابتلا به زوال عقل قرار دارید. ارتباط مستقیمی بین خواب و حافظه قوی وجود دارد. ربطی هم به سن ندارد. جتی […]

4 نکته در مورد ارتباط خواب و حافظه

برای بهبود حافظه و تقویت آن بهتر است مراقب کیفیت خواب خود باشید. در صورتی که در سنین بالا به سر میبرید و دچار مشکلات خواب شده اید بهتر است بدانید در معرض خطر ابتلا به زوال عقل قرار دارید. ارتباط مستقیمی بین خواب و حافظه قوی وجود دارد. ربطی هم به سن ندارد. جتی […]
4 نکته در مورد ارتباط خواب و حافظه

Tags: