10 دلیل برای اینکه سیب زمینی شیرین مصرف کنیم!

10 دلیل برای اینکه سیب زمینی شیرین مصرف کنیم!
آنتی اکسیدان های فراوان همه سیب زمینی های شیرین، نارنجی نیستند. پوست و داخل آنها می تواند سفید، زرد، قهوه ای، قرمز، صورتی و بنفش باشد. هر رنگ مواد مغذی مختلفی را به بدن می رساند. به نظر می رسد که سیب زمینی شیرین بنفش مقادیر فوق العاده بالایی از عوامل آنتی اکسیدانی و ضد […]

10 دلیل برای اینکه سیب زمینی شیرین مصرف کنیم!

آنتی اکسیدان های فراوان همه سیب زمینی های شیرین، نارنجی نیستند. پوست و داخل آنها می تواند سفید، زرد، قهوه ای، قرمز، صورتی و بنفش باشد. هر رنگ مواد مغذی مختلفی را به بدن می رساند. به نظر می رسد که سیب زمینی شیرین بنفش مقادیر فوق العاده بالایی از عوامل آنتی اکسیدانی و ضد […]
10 دلیل برای اینکه سیب زمینی شیرین مصرف کنیم!

Tags: