گیاه خواری و رابطه مستقیم آن با افسردگی

گیاه خواری و رابطه مستقیم آن با افسردگی

گیاه خواری و رابطه مستقیم آن با افسردگی

 

به گزارش ایران ناز نتایج تحقیقات اخیر که در نشریه پزشکی Journa- of Affective Disordes به چاپ رسید، نشان می‌دهد ممکن است سبب بروز شود. در واقع، این شیوه غذایی باعث (خوراکی‌های با منشا حیوانی) می‌شود و خطر فزاینده اختلالات ذهنی ناشی از مصرف زیاد گردو به دلیل مقدار بالای اسیدهای چرب امگا 6 را در پی دارد.

 

محققان دانشگاه بریستول انگلستان مطالعه‌ای روی 10 هزار نفر که 350 نفر آنها گیاهخوار بودند، انجام دادند تا ارتباط بین رژیم غذایی و خطر بروز افسردگی مشخص گردد.نتایج حاکی از آن بود که حدود 50درصد گیاهخواران مطلق که هیچ خوراکی با منشا حیوانی مانند شیر، عسل و تخم مرغ نمی‌خورند دچار کمبود ویتامین B12 می‌شوند که نقش مهمی در تنظیم خلق و خو دارد.

 

خیلی از افراد برای به رو می آوردند همچنین 7درصد از گیاهخوارانی که چنین منایع غذایی را در کنار رژیم خود می‌خورند نیز از این کمبود رنج می‌برند.به علاوه، محققان متوجه شدند گیاهخواران در برنامه خود مقدار زیادی گردو مصرف می‌کنند

 

که سرشار از امگا 6 است که این بر خلاف اسیدهای چرب امگا 3 با افزایش احتمال اختلالات سلامت روانی همراه است. همچنین افزایش سطح فیتو استروژن‌های خون به دلیل مصرف حبوبات و سویا به عنوان اصول این سبک غذایی نیز در کنار دریافت ناکافی خوراکی‌های دریایی زمینه‌ساز علائم افسردگی می‌شود.

 

گیاه خواری و رابطه مستقیم آن با افسردگی

گیاه خواری و رابطه مستقیم آن با افسردگی

 

به گزارش ایران ناز نتایج تحقیقات اخیر که در نشریه پزشکی Journa- of Affective Disordes به چاپ رسید، نشان می‌دهد ممکن است سبب بروز شود. در واقع، این شیوه غذایی باعث (خوراکی‌های با منشا حیوانی) می‌شود و خطر فزاینده اختلالات ذهنی ناشی از مصرف زیاد گردو به دلیل مقدار بالای اسیدهای چرب امگا 6 را در پی دارد.

 

محققان دانشگاه بریستول انگلستان مطالعه‌ای روی 10 هزار نفر که 350 نفر آنها گیاهخوار بودند، انجام دادند تا ارتباط بین رژیم غذایی و خطر بروز افسردگی مشخص گردد.نتایج حاکی از آن بود که حدود 50درصد گیاهخواران مطلق که هیچ خوراکی با منشا حیوانی مانند شیر، عسل و تخم مرغ نمی‌خورند دچار کمبود ویتامین B12 می‌شوند که نقش مهمی در تنظیم خلق و خو دارد.

 

خیلی از افراد برای به رو می آوردند همچنین 7درصد از گیاهخوارانی که چنین منایع غذایی را در کنار رژیم خود می‌خورند نیز از این کمبود رنج می‌برند.به علاوه، محققان متوجه شدند گیاهخواران در برنامه خود مقدار زیادی گردو مصرف می‌کنند

 

که سرشار از امگا 6 است که این بر خلاف اسیدهای چرب امگا 3 با افزایش احتمال اختلالات سلامت روانی همراه است. همچنین افزایش سطح فیتو استروژن‌های خون به دلیل مصرف حبوبات و سویا به عنوان اصول این سبک غذایی نیز در کنار دریافت ناکافی خوراکی‌های دریایی زمینه‌ساز علائم افسردگی می‌شود.

 

گیاه خواری و رابطه مستقیم آن با افسردگی

Tags: