گسترش ویروس بیماری‌زای خطرناک مرس در روسیه

گسترش ویروس بیماری‌زای خطرناک مرس در روسیه
سازمان بهداشت کشور روسیه نسبت به شیوع بیماری واگیر دار مرس که دستگاه تنفس افراد را با مشکل رو به رو می کند هشدار داد،این بیماری واگیر دار در عربستان رواج یافته است و تاکنون جان برخی از انسان ها را نیز گرفته است.سازمان پیشگیری از بیماری‌های واگیردار روسیه همزمان با بازگشت حجاج این کشور، […]

گسترش ویروس بیماری‌زای خطرناک مرس در روسیه

سازمان بهداشت کشور روسیه نسبت به شیوع بیماری واگیر دار مرس که دستگاه تنفس افراد را با مشکل رو به رو می کند هشدار داد،این بیماری واگیر دار در عربستان رواج یافته است و تاکنون جان برخی از انسان ها را نیز گرفته است.سازمان پیشگیری از بیماری‌های واگیردار روسیه همزمان با بازگشت حجاج این کشور، […]
گسترش ویروس بیماری‌زای خطرناک مرس در روسیه

Tags: