گریپ فروت با کدام داروها تداخل دارد؟

گریپ فروت با کدام داروها تداخل دارد؟
گریپ فروت با اینکه بسیار خوشمزه و مقوی است ولی مصرف آن با برخی از داروها تداخل دارد. از جمله این داروها می توان به متادون، ترامادول، لوراتادین و فکسوفنادین اشاره کرد. در این بخش از دکتر سلام اطلاعاتی در خصوص داروهایی که با گریپ فروت تداخل دارند را آماده کرده ایم. توصیه می کنیم […]

گریپ فروت با کدام داروها تداخل دارد؟

گریپ فروت با اینکه بسیار خوشمزه و مقوی است ولی مصرف آن با برخی از داروها تداخل دارد. از جمله این داروها می توان به متادون، ترامادول، لوراتادین و فکسوفنادین اشاره کرد. در این بخش از دکتر سلام اطلاعاتی در خصوص داروهایی که با گریپ فروت تداخل دارند را آماده کرده ایم. توصیه می کنیم […]
گریپ فروت با کدام داروها تداخل دارد؟

Tags: