کم شنوایی چه تاثیری بر سلامت مغز می گذارد؟

کم شنوایی چه تاثیری بر سلامت مغز می گذارد؟
محققان در تحقیقاتی که در خصوص کم شنوایی انجام  داده اند، متوجه این موضوع شده اند که کم شنوایی نه تنها بر از بین رفتن یک مکالمه خوب تاثیر گذار است بلکه می تواند عوارضی هم بر سلامت مغز افراد مسن داشته باشد. در این مقاله از دکتر سلام به تاثیرات کم شنوایی بر سلامت […]

کم شنوایی چه تاثیری بر سلامت مغز می گذارد؟

محققان در تحقیقاتی که در خصوص کم شنوایی انجام  داده اند، متوجه این موضوع شده اند که کم شنوایی نه تنها بر از بین رفتن یک مکالمه خوب تاثیر گذار است بلکه می تواند عوارضی هم بر سلامت مغز افراد مسن داشته باشد. در این مقاله از دکتر سلام به تاثیرات کم شنوایی بر سلامت […]
کم شنوایی چه تاثیری بر سلامت مغز می گذارد؟

Tags: