کلینیک سیب سبز: لیزر موهای زائد در چند جلسه انجام می شود؟

کلینیک سیب سبز: لیزر موهای زائد در چند جلسه انجام می شود؟
لیزر بهترین راه درمان موهای زائد در تمام نواحی بدن و صورت از جمله چانه، پشت لب، گونه، گردن، دست، پا، کمر و … می باشد. در این روش نور لیزر فقط ریشه موهای زائد را تحت تاثیر قرار داده و به نواحی مجاور پوست و بافت های عمیق تر بدن صدمه ای وارد نمی […]

کلینیک سیب سبز: لیزر موهای زائد در چند جلسه انجام می شود؟

لیزر بهترین راه درمان موهای زائد در تمام نواحی بدن و صورت از جمله چانه، پشت لب، گونه، گردن، دست، پا، کمر و … می باشد. در این روش نور لیزر فقط ریشه موهای زائد را تحت تاثیر قرار داده و به نواحی مجاور پوست و بافت های عمیق تر بدن صدمه ای وارد نمی […]
کلینیک سیب سبز: لیزر موهای زائد در چند جلسه انجام می شود؟

Tags: