کاهش خطرات درمان سرطان سینه با سویا و کلم بروکلی

کاهش خطرات درمان سرطان سینه با سویا و کلم بروکلی
بر اساس جدیدترین تحقیقاتی که در خصوص عوارض درمان سرطان سینه توسط محققان دانشگاه جرج تاون آمریکا صورت گرفته است متوجه این موضوع شده اند که مصرف سویا و کلم بروکلی می تواند عوارض درمان سرطان سینه را کاهش دهد. در این مقاله از دکتر سلام اطلاعاتی در مورد کاهش عوارض درمان سرطان سینه را […]

کاهش خطرات درمان سرطان سینه با سویا و کلم بروکلی

بر اساس جدیدترین تحقیقاتی که در خصوص عوارض درمان سرطان سینه توسط محققان دانشگاه جرج تاون آمریکا صورت گرفته است متوجه این موضوع شده اند که مصرف سویا و کلم بروکلی می تواند عوارض درمان سرطان سینه را کاهش دهد. در این مقاله از دکتر سلام اطلاعاتی در مورد کاهش عوارض درمان سرطان سینه را […]
کاهش خطرات درمان سرطان سینه با سویا و کلم بروکلی

Tags: