کاهش ابتلا به هپاتیت B در اکثر نقاط کشور

کاهش ابتلا به هپاتیت B در اکثر نقاط کشور
با ارتقای دانش عمومی مردم و افزایش خدمات رفاهی و پزشکی برای مردم میزان شیوع هپاتیت B در کشور کاهش یافته و در اکثر استان ها شیوع این بیماری کنترل شده و فقط در استان های سیستان و بلوچستان و گلستان باید بیشتر نظارت شود. رئیس شبکه هپاتیت ایران گفت: میزان مبتلایان به هپاتیت B […]

کاهش ابتلا به هپاتیت B در اکثر نقاط کشور

با ارتقای دانش عمومی مردم و افزایش خدمات رفاهی و پزشکی برای مردم میزان شیوع هپاتیت B در کشور کاهش یافته و در اکثر استان ها شیوع این بیماری کنترل شده و فقط در استان های سیستان و بلوچستان و گلستان باید بیشتر نظارت شود. رئیس شبکه هپاتیت ایران گفت: میزان مبتلایان به هپاتیت B […]
کاهش ابتلا به هپاتیت B در اکثر نقاط کشور

دانلود رایگان اینستاگرام

Tags: