چگونه مغز شما خاطرات شب گذشته را به یاد می آورد؟

چگونه مغز شما خاطرات شب گذشته را به یاد می آورد؟
محققان دانشگاه کالیفرنیا سن دیگو و مدرسه پزشکی سان دیگو با همکارانی در آریزونا و لوئیزیانا، در تایید مدل های محاسباتی قبلی، گزارش کردند که “خاطرات اپیزودیک در هیپوکامپ مغز انسان توسط مجموعه های مجزا و مجموعه ای از نورون ها کد گذاری می شود.” این یافته ها در 15 ژانویه در PNAS Online Early […]

چگونه مغز شما خاطرات شب گذشته را به یاد می آورد؟

محققان دانشگاه کالیفرنیا سن دیگو و مدرسه پزشکی سان دیگو با همکارانی در آریزونا و لوئیزیانا، در تایید مدل های محاسباتی قبلی، گزارش کردند که “خاطرات اپیزودیک در هیپوکامپ مغز انسان توسط مجموعه های مجزا و مجموعه ای از نورون ها کد گذاری می شود.” این یافته ها در 15 ژانویه در PNAS Online Early […]
چگونه مغز شما خاطرات شب گذشته را به یاد می آورد؟

Tags: