چه تفاوتی میان بالا آوردن و استفراغ نوزاد وجود دارد؟

چه تفاوتی میان بالا آوردن و استفراغ نوزاد وجود دارد؟
مادرانی که نوزاد دارند باید فرق میان استفراغ و بالا آوردن نوزاد خود را بدانند. استفراغ معمولا بعد از خوردن شیر اتفاق می افتد و میزان آن بیشتر از شیری است که هنگام بالا آوردن نوزاد خارج می شود. در این مقاله از دکتر سلام به تفاوت میان استفراغ و بالا آوردن نوزاد پرداخته ایم. […]

چه تفاوتی میان بالا آوردن و استفراغ نوزاد وجود دارد؟

مادرانی که نوزاد دارند باید فرق میان استفراغ و بالا آوردن نوزاد خود را بدانند. استفراغ معمولا بعد از خوردن شیر اتفاق می افتد و میزان آن بیشتر از شیری است که هنگام بالا آوردن نوزاد خارج می شود. در این مقاله از دکتر سلام به تفاوت میان استفراغ و بالا آوردن نوزاد پرداخته ایم. […]
چه تفاوتی میان بالا آوردن و استفراغ نوزاد وجود دارد؟

Tags: