چند راه ساده برای کنترل فشار خون

چند راه ساده برای کنترل فشار خون
بر اساس یک مطالعه در هاروارد، فشار خون بالا سبب 15 ٪ مرگ و میرها در ایالات متحده است. اگرچه فشار خون بالا باعث افزایش نشانه های بیماری های قلبی مانند حمله قلبی، سکته مغزی و همچنین آنوریسم است، کاهش آن نیز موجب نارسایی کلیه می شود. به گفته انجمن قلب آمریکا، 28 درصد آمریکایی […]

چند راه ساده برای کنترل فشار خون

بر اساس یک مطالعه در هاروارد، فشار خون بالا سبب 15 ٪ مرگ و میرها در ایالات متحده است. اگرچه فشار خون بالا باعث افزایش نشانه های بیماری های قلبی مانند حمله قلبی، سکته مغزی و همچنین آنوریسم است، کاهش آن نیز موجب نارسایی کلیه می شود. به گفته انجمن قلب آمریکا، 28 درصد آمریکایی […]
چند راه ساده برای کنترل فشار خون

Tags: