چرا دختران دچار انحراف ستون فقرات می شوند؟

چرا دختران دچار انحراف ستون فقرات می شوند؟
در جامعه اختلالات ستون فقرات مختلفی وجود دارد که باید بگوییم افراد گوناگونی با مشکلات و آسیب های ستون فقرات در کشور مواجه هستند. در این مقاله از دکتر سلام نگاهی به آمار تکان دهنده انحنای ستون فقرات در دانش آموزان انداخته ایم. همچنین جای غربالگری ستون فقرات در مدارس بسیار خالی است. زهرا مصلی‌نژاد […]

چرا دختران دچار انحراف ستون فقرات می شوند؟

در جامعه اختلالات ستون فقرات مختلفی وجود دارد که باید بگوییم افراد گوناگونی با مشکلات و آسیب های ستون فقرات در کشور مواجه هستند. در این مقاله از دکتر سلام نگاهی به آمار تکان دهنده انحنای ستون فقرات در دانش آموزان انداخته ایم. همچنین جای غربالگری ستون فقرات در مدارس بسیار خالی است. زهرا مصلی‌نژاد […]
چرا دختران دچار انحراف ستون فقرات می شوند؟

Tags: