پاسخ به سوالات پیرامون لیزر توسط دکتر اکبری

پاسخ به سوالات پیرامون لیزر توسط دکتر اکبری
کدام یک از نواحی بدن را می‌توان با استفاده از لیزر درمان کرد؟ لیزر موهای زائد را می‌توان برای همه نقاط بدن مورد استفاده قرار داد. مراجعین خانم اغلب درخواست لیزر موهای زائد در ناحیه بیکینی، زیر بغل، پاها، و صورت خود را دارند، در حالی‌ که مراجعین مرد معمولاً به دنبال رفع موهای زائد […]

پاسخ به سوالات پیرامون لیزر توسط دکتر اکبری

کدام یک از نواحی بدن را می‌توان با استفاده از لیزر درمان کرد؟ لیزر موهای زائد را می‌توان برای همه نقاط بدن مورد استفاده قرار داد. مراجعین خانم اغلب درخواست لیزر موهای زائد در ناحیه بیکینی، زیر بغل، پاها، و صورت خود را دارند، در حالی‌ که مراجعین مرد معمولاً به دنبال رفع موهای زائد […]
پاسخ به سوالات پیرامون لیزر توسط دکتر اکبری

Tags: