واکسن روتاویروس و پنوموکوک چه اهمیتی دارند؟

واکسن روتاویروس و پنوموکوک چه اهمیتی دارند؟
دو واکسن روتاویروس و پنوموکوک دارای اهمیت بسیار زیادی هستند. اگر واکسن روتاویروس را تا قبل از 15 هفتگی کودکان تزریق نکنید، موجب پیشگیری از مرگ کودکان مبتلا به اسهال شدید می شود. همینطور واکسن پنوموکوک برای پیشگیری از ذات الریه بسیار اهمیت دارد و در افراد مبتلا به دیابت مورد استفاده قرار می گیرد. […]

واکسن روتاویروس و پنوموکوک چه اهمیتی دارند؟

دو واکسن روتاویروس و پنوموکوک دارای اهمیت بسیار زیادی هستند. اگر واکسن روتاویروس را تا قبل از 15 هفتگی کودکان تزریق نکنید، موجب پیشگیری از مرگ کودکان مبتلا به اسهال شدید می شود. همینطور واکسن پنوموکوک برای پیشگیری از ذات الریه بسیار اهمیت دارد و در افراد مبتلا به دیابت مورد استفاده قرار می گیرد. […]
واکسن روتاویروس و پنوموکوک چه اهمیتی دارند؟

Tags: