همه چیز درباره قرص های کافئین

همه چیز درباره قرص های کافئین
کافئین دارویی است که به عنوان یک محرک برای سیستم عصبی مرکزی عمل می کند. این ماده به طور طبیعی در گیاهانی مانند لوبیای قهوه، برگ های چای و دانه های درخت کولا یافت می شود. قرص های کافئین مکمل هایی تهیه شده از کافئین هستند. برخی از قرص های کافئین حاوی کافئین طبیعی هستند […]

همه چیز درباره قرص های کافئین

کافئین دارویی است که به عنوان یک محرک برای سیستم عصبی مرکزی عمل می کند. این ماده به طور طبیعی در گیاهانی مانند لوبیای قهوه، برگ های چای و دانه های درخت کولا یافت می شود. قرص های کافئین مکمل هایی تهیه شده از کافئین هستند. برخی از قرص های کافئین حاوی کافئین طبیعی هستند […]
همه چیز درباره قرص های کافئین

Tags: