هشدار درباره بی‌توجهی به سلامت دهان و دندان در سالمندان

هشدار درباره بی‌توجهی به سلامت دهان و دندان در سالمندان
با افزایش سن و رسیدن به دوران کهنسالی احتمال بروز بیماری های مختلف به دلیل ضعف سیستم ایمنی بدن افزایش پیدا می کند، به همین دلیل رعایت نکات بهداشتی برای حفظ سلامت دهان و دندان بسیار حائز اهمیت می باشد. کارشناسان سلامت در یک مطالعه تازه هشدار دادند که بی‌توجهی به سلامت دهان و دندان […]

هشدار درباره بی‌توجهی به سلامت دهان و دندان در سالمندان

با افزایش سن و رسیدن به دوران کهنسالی احتمال بروز بیماری های مختلف به دلیل ضعف سیستم ایمنی بدن افزایش پیدا می کند، به همین دلیل رعایت نکات بهداشتی برای حفظ سلامت دهان و دندان بسیار حائز اهمیت می باشد. کارشناسان سلامت در یک مطالعه تازه هشدار دادند که بی‌توجهی به سلامت دهان و دندان […]
هشدار درباره بی‌توجهی به سلامت دهان و دندان در سالمندان

Tags: