هشدارهای بدن برای تنگی در کانال نخاعی کمری

هشدارهای بدن برای تنگی در کانال نخاعی کمری
اگر در پاهایتان احساس گزگز یا مورمور شدن می کنید بهتر است به پزشک متخصص ستون فقرات یا ارتوپد مراجعه کنید چون ممکن است در معرض ابتلا به تنگی کانال نخاع کمری قرار گرفته باشید. برخی افراد در زمان نشستن یا ایستادن با این حالت مواجه می شوند که به مرور این عارضه با درد […]

هشدارهای بدن برای تنگی در کانال نخاعی کمری

اگر در پاهایتان احساس گزگز یا مورمور شدن می کنید بهتر است به پزشک متخصص ستون فقرات یا ارتوپد مراجعه کنید چون ممکن است در معرض ابتلا به تنگی کانال نخاع کمری قرار گرفته باشید. برخی افراد در زمان نشستن یا ایستادن با این حالت مواجه می شوند که به مرور این عارضه با درد […]
هشدارهای بدن برای تنگی در کانال نخاعی کمری

Tags: