نه کلید برای پدران و مادران خوب

1- عزت و اعتماد به نفس فرزند خود را پرورش دهید. درک و شناخت کودک از خود به عنوان یک بچه از زمانی که به چشم های شما نگاه می کند و خود را درون آن می بیند شروع می شود. تُن و لحن صدای شما حرکات و چهره و هر نوع ابراز احساساتتان بوسیله […]

Tags: