نقش غدد جنسی در بلوغ

غدد جنسی در زنان تخمدان (Ovary) و در مردان بیضه (Testis) نام دارند. برخلاف تخمدان ها در زنان که درون شکم داخل لگن قرار دارند، بیضه ها در بیرون بدن و در داخل فضایی محصور شده بوسیله پوست، موسوم به کیسه بیضه (Scrotum) قرار دارند. بیضه ها دو وظیفه مهم به عهده دارند یکی تولید […]

world press news

لردگان

Tags: