نشانه های تغییرات هورمونی در مردان و مدیریت آن ها

نشانه های تغییرات هورمونی در مردان و مدیریت آن ها
هر چه سن مردان بیشتر می شود، تغییرات زیادی در توانایی بدن آن ها برای تولید تستوسترون، DHEA اتفاق می افتد. این موضوع باعث می شود که سطح تولید تستوسترون بعد از 40 سالگی کاهش پیدا کند. در این مقاله از دکتر سلام اطلاعاتی در مورد تغییرات هورمونی در مردن را آماده کرده ایم. توصیه […]

نشانه های تغییرات هورمونی در مردان و مدیریت آن ها

هر چه سن مردان بیشتر می شود، تغییرات زیادی در توانایی بدن آن ها برای تولید تستوسترون، DHEA اتفاق می افتد. این موضوع باعث می شود که سطح تولید تستوسترون بعد از 40 سالگی کاهش پیدا کند. در این مقاله از دکتر سلام اطلاعاتی در مورد تغییرات هورمونی در مردن را آماده کرده ایم. توصیه […]
نشانه های تغییرات هورمونی در مردان و مدیریت آن ها

Tags: