مقابله با سفتی عروق و تصلب شریان با ویتامین دی

مقابله با سفتی عروق و تصلب شریان با ویتامین دی
سعی کنید مانع کمبود ویتامین دی در بدنتان شوید. این ویتامین تاثیر زیادی بر سلامت عروق و شریان های بدن میگذارد و مانع سفتی عروق و تصلب شریان میگردد. به گفته های سرپرست گروه تحقیق از دانشگاه آگوستا آمریکا در این رابطه دقت کنید. به گفته محققان، مصرف دوز بالا ویتامین D احتمالاً ریسک سفتی عروق […]

مقابله با سفتی عروق و تصلب شریان با ویتامین دی

سعی کنید مانع کمبود ویتامین دی در بدنتان شوید. این ویتامین تاثیر زیادی بر سلامت عروق و شریان های بدن میگذارد و مانع سفتی عروق و تصلب شریان میگردد. به گفته های سرپرست گروه تحقیق از دانشگاه آگوستا آمریکا در این رابطه دقت کنید. به گفته محققان، مصرف دوز بالا ویتامین D احتمالاً ریسک سفتی عروق […]
مقابله با سفتی عروق و تصلب شریان با ویتامین دی

Tags: