مصرف مغزیجات باعث کاهش ابتلا کودکان به آسم می شود

مصرف مغزیجات باعث کاهش ابتلا کودکان به آسم می شود
بر اساس تحقیقاتی که محققان در خصوص مغزیجات آجیل انجام داده اند، متوجه شده اند که مصرف مغزیجات آجیل توسط کودکان ابتلا آن ها به آسم و رینیت آلرژیک را کاهش می دهد. در این مقاله از دکتر سلام تاثیر مصرف مغزیجات آجیل در جلوگیری از ابتلا کودکان به آسم را آماده کرده ایم. توصیه […]

مصرف مغزیجات باعث کاهش ابتلا کودکان به آسم می شود

بر اساس تحقیقاتی که محققان در خصوص مغزیجات آجیل انجام داده اند، متوجه شده اند که مصرف مغزیجات آجیل توسط کودکان ابتلا آن ها به آسم و رینیت آلرژیک را کاهش می دهد. در این مقاله از دکتر سلام تاثیر مصرف مغزیجات آجیل در جلوگیری از ابتلا کودکان به آسم را آماده کرده ایم. توصیه […]
مصرف مغزیجات باعث کاهش ابتلا کودکان به آسم می شود

Tags: