مزایای مصرف شیرغنی شده

مزایای مصرف شیرغنی شده
غنی سازی شیر برای افزایش مواد معدنی و املاح موجود در آن انجام می شود. طی فرآیند غنی سازی شیر به آن ویتامین دی، ویتامین ای، آهن و روی اضافه میکنند. کودکان و افراد مسن و زنان باردار بیشتر از دیگران به دریافت این املاح و مواد معدنی نیاز دارند که با مصرف شیرهای غنی […]

مزایای مصرف شیرغنی شده

غنی سازی شیر برای افزایش مواد معدنی و املاح موجود در آن انجام می شود. طی فرآیند غنی سازی شیر به آن ویتامین دی، ویتامین ای، آهن و روی اضافه میکنند. کودکان و افراد مسن و زنان باردار بیشتر از دیگران به دریافت این املاح و مواد معدنی نیاز دارند که با مصرف شیرهای غنی […]
مزایای مصرف شیرغنی شده

Tags: