مراقب عوارض جانبی استروئید آنابولیک باشید

مراقب عوارض جانبی استروئید آنابولیک باشید
اگر از داروهای استروئیدی استفاده می کنید بهتر است بدانید این داروها زمینه بروز امراض قلبی عروقی و سکته مغزی را افزایش میدهند. پزشکان انجمن قلب – عروق انگلیس به تازگی در زمینه استفاده نادرست از این داروها به مصرف کنندگان هشدار داده اند که درادامه خواهید خواند. پزشکان انگلیسی هشدار دادند استفاده نادرست از […]

مراقب عوارض جانبی استروئید آنابولیک باشید

اگر از داروهای استروئیدی استفاده می کنید بهتر است بدانید این داروها زمینه بروز امراض قلبی عروقی و سکته مغزی را افزایش میدهند. پزشکان انجمن قلب – عروق انگلیس به تازگی در زمینه استفاده نادرست از این داروها به مصرف کنندگان هشدار داده اند که درادامه خواهید خواند. پزشکان انگلیسی هشدار دادند استفاده نادرست از […]
مراقب عوارض جانبی استروئید آنابولیک باشید

Tags: