مراقبت های تغذیه ای در ساعات پایانی شب

مراقبت های تغذیه ای در ساعات پایانی شب
اکثر مردم بر این عقیده هستند که غذاخوردن در ساعات پایانی شب می تواند باعث چاقی و اضافه وزنتان شود. می خواهیم در این بخش به بررسی باورهای درست و نادرست در این زمینه بپردازیم. در کل تغذیه ناسالم و نادرست می تواند باعث بروز اختلالات خواب، چاقی و ابتلا به امراض قندی شود. شاید […]

مراقبت های تغذیه ای در ساعات پایانی شب

اکثر مردم بر این عقیده هستند که غذاخوردن در ساعات پایانی شب می تواند باعث چاقی و اضافه وزنتان شود. می خواهیم در این بخش به بررسی باورهای درست و نادرست در این زمینه بپردازیم. در کل تغذیه ناسالم و نادرست می تواند باعث بروز اختلالات خواب، چاقی و ابتلا به امراض قندی شود. شاید […]
مراقبت های تغذیه ای در ساعات پایانی شب

Tags: