مراسم و آداب جشن یلدا

مراسم و آداب جشن یلدا
شب یلدا بلندترین شب سال است که مردم ایران هر سال این شب را به دور هم نشینی و گفتگو اختصاص می دهند.تاریخچه شب یلدا و مراسم های آن از قدیم مورد توجه مردم ایران و حتی مردم کشورهای دیگر جهان قرار می گرفت. تاریخچه شب یلدا: واژهٔ یلدا ریشهٔ سریانی دارد و به معنای […]

مراسم و آداب جشن یلدا

شب یلدا بلندترین شب سال است که مردم ایران هر سال این شب را به دور هم نشینی و گفتگو اختصاص می دهند.تاریخچه شب یلدا و مراسم های آن از قدیم مورد توجه مردم ایران و حتی مردم کشورهای دیگر جهان قرار می گرفت. تاریخچه شب یلدا: واژهٔ یلدا ریشهٔ سریانی دارد و به معنای […]
مراسم و آداب جشن یلدا

Tags: