مراسم ویژه شب یلدا

مراسم ویژه شب یلدا
در این بخش به بررسی آداب و رسوم مردم ایران در شب یلدا میپردازیم. در زمان هایی قدیم ایرانیان سنت های زیادی را در این شب برپا داشته اند و از چه آئینی ویژه ای پیروی کرده اند. معنای واژه یلدا ، چگونگی نامگذاری این شب و تاریخچه جشن یلدا را در ادامه توضیح داده […]

مراسم ویژه شب یلدا

در این بخش به بررسی آداب و رسوم مردم ایران در شب یلدا میپردازیم. در زمان هایی قدیم ایرانیان سنت های زیادی را در این شب برپا داشته اند و از چه آئینی ویژه ای پیروی کرده اند. معنای واژه یلدا ، چگونگی نامگذاری این شب و تاریخچه جشن یلدا را در ادامه توضیح داده […]
مراسم ویژه شب یلدا

Tags: