مبتلا شدن به لوپوس در بارداری چه عواقبی دارد؟

مبتلا شدن به لوپوس در بارداری چه عواقبی دارد؟
لوپوس یک نوع اختلال در سیستم ایمنی بدن است که باعث می شود سلول های بدن به اشتباه دشمن شناخته شوند و توسط سیستم ایمنی بدن تخریب شوند. در این مقاله از دکتر سلام عوارض ابتلا به لوپوس در دوران بارداری را گردآوری کرده ایم. توصیه می کنیم که حتما این مقاله را مطالعه کنید […]

مبتلا شدن به لوپوس در بارداری چه عواقبی دارد؟

لوپوس یک نوع اختلال در سیستم ایمنی بدن است که باعث می شود سلول های بدن به اشتباه دشمن شناخته شوند و توسط سیستم ایمنی بدن تخریب شوند. در این مقاله از دکتر سلام عوارض ابتلا به لوپوس در دوران بارداری را گردآوری کرده ایم. توصیه می کنیم که حتما این مقاله را مطالعه کنید […]
مبتلا شدن به لوپوس در بارداری چه عواقبی دارد؟

Tags: