مبتلایان به برونشیت مزمن بخوانند

مبتلایان به برونشیت مزمن بخوانند
یکی از نشانه های ابتلا به بیماری برونشیت سرفه های خلط دار است. اگر دچار تنگی نفس شدید بدانید در معرض ابتلا به بیماری ریوی قرار دارید. آلودگی هوا هم از جمله عوامل زمینه ساز این بیماری به شمار می رود. اگر به برونشیت مزمن مبتلا هستید سعی کنید در زمان آلودگی هوا و روزهای […]

مبتلایان به برونشیت مزمن بخوانند

یکی از نشانه های ابتلا به بیماری برونشیت سرفه های خلط دار است. اگر دچار تنگی نفس شدید بدانید در معرض ابتلا به بیماری ریوی قرار دارید. آلودگی هوا هم از جمله عوامل زمینه ساز این بیماری به شمار می رود. اگر به برونشیت مزمن مبتلا هستید سعی کنید در زمان آلودگی هوا و روزهای […]
مبتلایان به برونشیت مزمن بخوانند

Tags: