فواید نور درمانی برای رفع افسردگی زمستانی

فواید نور درمانی برای رفع افسردگی زمستانی
میزان ابتلا به افسردگی در فصول سرد سال بیشتر است. خانم ها غالبا بیشتر از آقایان به این عارضه روحی و روانی دچار می شوند. نوردرمانی برای این افراد بهترین گزینه به شمار می رود. پژوهشگران دانشگاه گلاسگو در اسکاتلند به نتایج مهمی در این زمینه دست یافته اند که در ادامه خواهید خواند. بر […]

فواید نور درمانی برای رفع افسردگی زمستانی

میزان ابتلا به افسردگی در فصول سرد سال بیشتر است. خانم ها غالبا بیشتر از آقایان به این عارضه روحی و روانی دچار می شوند. نوردرمانی برای این افراد بهترین گزینه به شمار می رود. پژوهشگران دانشگاه گلاسگو در اسکاتلند به نتایج مهمی در این زمینه دست یافته اند که در ادامه خواهید خواند. بر […]
فواید نور درمانی برای رفع افسردگی زمستانی

Tags: