عواملی که خطر ابتلا به آلزایمر را افزایش می دهند

عواملی که خطر ابتلا به آلزایمر را افزایش می دهند
بیماری آلزایمر چیست ؟ بیماری آلزایمر به علت تغییراتی که در مغز بروز می کند، اتفاق می افتد. این تغییرات به دلیل پایین آمدن سطح انتقال دهنده های عصبی یا پیام رسان های شیمیایی که به مغز کمک می کنند که درست کار کند. اینکه چه چیزی باعث این کاهش می شود به صورت واضح، […]

عواملی که خطر ابتلا به آلزایمر را افزایش می دهند

بیماری آلزایمر چیست ؟ بیماری آلزایمر به علت تغییراتی که در مغز بروز می کند، اتفاق می افتد. این تغییرات به دلیل پایین آمدن سطح انتقال دهنده های عصبی یا پیام رسان های شیمیایی که به مغز کمک می کنند که درست کار کند. اینکه چه چیزی باعث این کاهش می شود به صورت واضح، […]
عواملی که خطر ابتلا به آلزایمر را افزایش می دهند

Tags: