عمل های زیبایی صورت و بدن از زبان دکتر امید رحمانی

عمل های زیبایی صورت و بدن از زبان دکتر امید رحمانی
دكتر اميد رحماني • پوست مو زيبايي ( فارغ التحصيل از دانشگاه تهران) • داراي مدرك تخصصي جراحي هاي زيبايي از فرانسه • كاسمتولوژيست از فرانسه • پزشك جراح هاي زيبايي كلينيك زيبايي Richmond در تورنتو كانادا • عضو انجمن ليزر ايران و امريكا  

عمل های زیبایی صورت و بدن از زبان دکتر امید رحمانی

دكتر اميد رحماني • پوست مو زيبايي ( فارغ التحصيل از دانشگاه تهران) • داراي مدرك تخصصي جراحي هاي زيبايي از فرانسه • كاسمتولوژيست از فرانسه • پزشك جراح هاي زيبايي كلينيك زيبايي Richmond در تورنتو كانادا • عضو انجمن ليزر ايران و امريكا  
عمل های زیبایی صورت و بدن از زبان دکتر امید رحمانی

Tags: