علل خستگی و بیخوابی و نحوه مبارزه با آنها

علل خستگی و بیخوابی و نحوه مبارزه با آنها
1– دلیل شماره یک خستگی: خواب کم ممکن است به نظر واضح باشد اما شما ممکن است خواب کمتری داشته باشید. این امر می تواند به طورمنفی تمرکز و سلامت شما را تحت تاثیر قرار دهد. بزرگسالان باید هر شب هفت تا هشت ساعت بخوابند. رفع آن: خواب را یک اولویت بدانید و برنامه منظمی […]

علل خستگی و بیخوابی و نحوه مبارزه با آنها

1– دلیل شماره یک خستگی: خواب کم ممکن است به نظر واضح باشد اما شما ممکن است خواب کمتری داشته باشید. این امر می تواند به طورمنفی تمرکز و سلامت شما را تحت تاثیر قرار دهد. بزرگسالان باید هر شب هفت تا هشت ساعت بخوابند. رفع آن: خواب را یک اولویت بدانید و برنامه منظمی […]
علل خستگی و بیخوابی و نحوه مبارزه با آنها

Tags: