علت اصلی پوکی استخوان چیست؟ پیشگیری و درمان آن

علت اصلی پوکی استخوان چیست؟ پیشگیری و درمان آن
پوکی استخوان، بیماری است که با تراکم کم استخوان و از دست دادن بافت استخوان همراه می باشد و این مسئله می تواند موجب ضعیف و شکننده شدن استخوان ها شود. زنان نسبت به مردان بیشتر دچار پوکی استخوان می شوند. در این مقاله از دکتر سلام به راه های پیشگیری و درمان پوکی استخوان […]

علت اصلی پوکی استخوان چیست؟ پیشگیری و درمان آن

پوکی استخوان، بیماری است که با تراکم کم استخوان و از دست دادن بافت استخوان همراه می باشد و این مسئله می تواند موجب ضعیف و شکننده شدن استخوان ها شود. زنان نسبت به مردان بیشتر دچار پوکی استخوان می شوند. در این مقاله از دکتر سلام به راه های پیشگیری و درمان پوکی استخوان […]
علت اصلی پوکی استخوان چیست؟ پیشگیری و درمان آن

Tags: