علائم ابولا و روش های درمان آن

علائم ابولا و روش های درمان آن
ابولا (Ebola) یک بیماری ویروسی است و منشا اصلی ایجاد آن از طریق ویروس ابولا می باشد. ویروس ابولا از دسته فیلو ویروس ها می باشد که پس از وارد شدن در خون، بیماری را در بدن فرد ایجاد می کند که با تب و خونریزی همراه است و 50 تا 90 درصد افرادی که به […]

علائم ابولا و روش های درمان آن

ابولا (Ebola) یک بیماری ویروسی است و منشا اصلی ایجاد آن از طریق ویروس ابولا می باشد. ویروس ابولا از دسته فیلو ویروس ها می باشد که پس از وارد شدن در خون، بیماری را در بدن فرد ایجاد می کند که با تب و خونریزی همراه است و 50 تا 90 درصد افرادی که به […]
علائم ابولا و روش های درمان آن

Tags: