عفونت مجاری ادراری (UTI)

عفونت مجاری ادراری (UTI)
نشانه های عفونت ادراری (UTI) می تواند ترسناک باشد و موجب نگرانی شود. برخی از افراد مبتلا به UTI هیچ نشانه ای ندارند. گاهی اوقات پزشک ممکن است با توجه به توصیف علائم بیمار مبتلا، UTI را تشخیص دهد و سایر علل احتمالی را درنظر نگیرد. علائم زیر نشانه های شایع در عفونت مجاری ادراری […]

عفونت مجاری ادراری (UTI)

نشانه های عفونت ادراری (UTI) می تواند ترسناک باشد و موجب نگرانی شود. برخی از افراد مبتلا به UTI هیچ نشانه ای ندارند. گاهی اوقات پزشک ممکن است با توجه به توصیف علائم بیمار مبتلا، UTI را تشخیص دهد و سایر علل احتمالی را درنظر نگیرد. علائم زیر نشانه های شایع در عفونت مجاری ادراری […]
عفونت مجاری ادراری (UTI)

Tags: