عرق زیاد و استفاده از دئودورانت ها

عرق زیاد و استفاده از دئودورانت ها
برخی افراد از تعریق زیاد رنج میبرند به همین دلیل زیاد از دئودورانت ها و ضدعرق ها استفاده میکنند و اغلب دچار حساسیت به این محصولات می شوند. بهتر است ابتدا به متخصص در این زمینه مراجعه کرده و با وی مشورت کنند. در ادامه به راهنمایی های دکتر پرویز طوسی متخصص پوست دقت کنید. […]

عرق زیاد و استفاده از دئودورانت ها

برخی افراد از تعریق زیاد رنج میبرند به همین دلیل زیاد از دئودورانت ها و ضدعرق ها استفاده میکنند و اغلب دچار حساسیت به این محصولات می شوند. بهتر است ابتدا به متخصص در این زمینه مراجعه کرده و با وی مشورت کنند. در ادامه به راهنمایی های دکتر پرویز طوسی متخصص پوست دقت کنید. […]
عرق زیاد و استفاده از دئودورانت ها

Tags: