شرایط لازم برای انتقال مثبت

برای آنکه انتقال مثبت انجام شود باید به شرایط زیر توجه نمود: 1- همانندی میان دو موضوع یادگیری همانندی ممکن است به صورت زمینه کلی، مهارت مشترک، اصل مشترک و روش کار پدیدار گردد. همانندی در زمینه کلی در درس تاریخ و جغرافیا دیده می شود. زیرا در هر دوی آنها مطالبی درباره موقعیت، ساختمان […]

آهنگ جدید

ماشین های جدید

Tags: