سیزاپراید: نحوه مصرف و مراقبت های پرستاری

سیزاپراید: نحوه مصرف و مراقبت های پرستاری
سیزاپراید یکی از داروهای است که برای درمان مشکلات گوارشی مانند ترش کردن، سوزش معده و رفلاکس به کار می رود. از عوارض جدی مصرف این دارو می توان به بروز آریتمی قلبی اشاره کرد. در این مقاله از دکتر سلام اطلاعاتی در خصوص داروی سیزاپراید آماده کرده ایم. پیشنهاد ما این است که این […]

سیزاپراید: نحوه مصرف و مراقبت های پرستاری

سیزاپراید یکی از داروهای است که برای درمان مشکلات گوارشی مانند ترش کردن، سوزش معده و رفلاکس به کار می رود. از عوارض جدی مصرف این دارو می توان به بروز آریتمی قلبی اشاره کرد. در این مقاله از دکتر سلام اطلاعاتی در خصوص داروی سیزاپراید آماده کرده ایم. پیشنهاد ما این است که این […]
سیزاپراید: نحوه مصرف و مراقبت های پرستاری

Tags: