سنگ های صفراوی را با مصرف ترب سیاه رفع کنید

سنگ های صفراوی را با مصرف ترب سیاه رفع کنید
ترب سیاه یکی از گیاهان دارویی است که دارای خواص سم زدایی می باشد. اگر ترب سیاه را به همراه غذاهای چرب میل کنید، باعث از بین بردن چربی ها می شود. در این مقاله از دکتر سلام به رفع سنگ های صفراوی با مصرف ترب سیاه پرداخته ایم. توصیه می کنیم که این مقاله […]

سنگ های صفراوی را با مصرف ترب سیاه رفع کنید

ترب سیاه یکی از گیاهان دارویی است که دارای خواص سم زدایی می باشد. اگر ترب سیاه را به همراه غذاهای چرب میل کنید، باعث از بین بردن چربی ها می شود. در این مقاله از دکتر سلام به رفع سنگ های صفراوی با مصرف ترب سیاه پرداخته ایم. توصیه می کنیم که این مقاله […]
سنگ های صفراوی را با مصرف ترب سیاه رفع کنید

Tags: